Anställda

Hanna Melin

Hanna Melin

Verksamhetsansvarig

hanna.melin@alltidsedd.se
072 – 888 03 58

Med en kandidatexamen i samhälls- och kulturanalys samt en master i mänskliga rättigheter, har Hanna en gedigen utbildningsbakgrund som utgör en stark grund för hennes arbete inom föreningen.

Hanna innehar rollen som verksamhetsansvarig på Alltid Sedd, där hon har ansvaret för att planera, leda och utveckla föreningens vardagliga operativa arbete.

Tidigare har Hanna främst arbetat med socialt behandlingsarbete för placerade barn och unga, samt på skyddat boende med våldsutsatta kvinnor i missbruk och inom socialpsykiatrin. Hon har även haft en roll som politisk sekreterare och varit aktiv i flera civilsamhällesorganisationer som fokuserar på frågor relaterade till sexuellt våld, HBTQ+-personers rättigheter och asylrättsfrågor.

Hannas passion för barnrättsfrågor och strävan efter att säkerställa en miljö fri från hot, våld och övergrepp är central i hennes arbete. Särskilt brinner hon för välbefinnandet hos placerade barn och ungdomar.

Som individ är Hanna driven, engagerad och ödmjuk, och hon arbetar outtröttligt för att säkerställa att alla individer får leva utifrån lika rättigheter och möjligheter.

 

Märta Larsson

Märta Larsson

Verksamhetsutvecklare

 marta.larsson@alltidsedd.se
072 – 888 03 54

 

Med en bakgrund som legitimerad sjuksköterska och barnmorska samt vidareutbildning inom psykisk ohälsa och våld i nära relationer, har Märta en bred kunskapsbas att dra ifrån.

Märta Larsson är verksamhetsutvecklare på Alltid Sedd och ansvarar för att utveckla stödverksamheten och säkerställa trivsel hos föreningens volontärer.

Märta har tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin och på vårdavdelningar specialiserade på sexuell och reproduktiv hälsa. Hennes erfarenhet som ungdomsledare har också präglat hennes arbete och tillfört värdefulla insikter i hennes roll som verksamhetsutvecklare.

Hennes engagemang för jämställdhetsfrågor, särskilt mäns våld mot kvinnor, har lett till konkreta förändringar inom utbildningssystemet för sjuksköterskor. Märtas arbete speglar hennes personliga värderingar och egenskaper. Hon är outtröttligt engagerad i att skapa en tryggare och mer rättvis värld genom sitt feministiska förhållningssätt.

På fritiden njuter Märta av att läsa på kaféer och är dessutom bonusmamma åt en tax som heter Boris.

Hennes passion för att lära och utvecklas både personligen och professionellt är tydlig, och hennes önskan att bidra till samhällets positiva förändringar är lika stark som någonsin.

Kontakt

Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm

072 888 03 58

info@alltidsedd.se