Vår hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter. GDPR har till syfte att säkerställa din rätt till skydd av dina personuppgifter. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Exempelvis, din adress, ditt telefonnummer eller medlemsnummer.

Föreningen Alltid sedd är personuppgiftsansvarig vid behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningen. Vi sparar och behandlar dina uppgifter genom föreningens medlemsregister. I det registret finns de uppgifter som du angav när du blev medlem: För- och efternamn, gatuadress, postnummer, e-postadress och födelsedatum (OBS! ej personnummer).

Vi använder uppgifterna först och främst för att se vilka som är medlemmar i föreningen, men även för att kunna skicka ut information till dig och för att se att du betalt din medlemsavgift.

Personuppgiftsansvaret innebär, bland annat, att vi har ett ansvar att se till att personuppgifterna är uppdaterade, så om någon av uppgifterna ändras får du gärna höra av dig till oss. Vi påminner även löpande om detta i våra nyhetsbrev. Vi gallrar löpande bland personuppgifterna för att se till att inga uppgifter kring personer som avslutat sitt medlemskap finns kvar.

Vill du ha ett utdrag med vilka uppgifter vi har sparat kopplat till dig hör av dig på medlem@alltidsedd.se.

Du har även rätt att framföra klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter till oss eller till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. datainspektionen) på https://www.imy.se