Styrelsen.

 

Ulrika Persson

Ulrika Persson

Ordförande

Hej! Jag heter Ulrika och är 33 år gammal och socionom, jag jobbar som samordnare för Barnahus i Botkyrka. Jag har jobbat med ungdomar på olika vis i flera år, som socialsekreterare, fältassistent och kriminalvårdare. Jag jobbade mycket med Föreningen Storasyster när det startade och hade hand om volontärerna, utbildning och massor av annat.

0707-297 394

 

Linda Bohlin

Linda Bohlin

Vice ordförande

Linda, 33 år, från Stockholm. Jobbar som jurist och marknadsföringsansvarig på advokatbyrå speciellt inriktad på familjerätt och brottmål. Jobbat med juridik sedan 2011 och jobbar mycket med barn och brottsoffer. Har genom mitt jobb som jurist blivit genuint intresserad av ämnet och tillskansat mig goda kunskaper som jag hoppas kunna dra nytta av i arbetet med föreningen.

linda@alltidsedd.se

Anna Telg

Anna Telg

Ledamot

Anna Telg, 29 år från Stockholm. Hon arbetar som jurist på @advokatbyranthomasbodstrom . Anna har stor kunskap om rättsprocessen och sexualbrottslagstiftningen. Hon har varit ideellt engagerad i jämställdhetsfrågor sedan 2015 som b.la. föreläsare och styrelseledamot i olika organisationer. Anna hoppas kunna bidra med kunskap i juridiska frågor och med sina erfarenheter från den ideella sektorn till Alltid Sedds styrelse.

anna@alltidsedd.se

Isabell Öhström

Isabell Öhström

Ledamot

Isabell Öhrström, 28 år, från Haninge. Jag är socionom och har jobbat både inom myndighet som socialsekreterare samt som kurator inom geriatrik. Jag vill vara med och jobba med Alltid Sedd för att det är en målgrupp som är så bortglömd. Att ha de upplevelserna som vår målgrupp har är något som skapar problem i deras nutid men även i deras framtid.
Först behöver en person bli sedd, få hjälp att skapa förståelse och ett sammanhang för sin egen situation och sedan få stöttning i att gå vidare. Genom att synliggöra den här problematiken – och det självskadebeteende det många gånger fungerar som – tror jag på att fler kan få hjälp.

 

Johannes Granlund

Johannes Granlund

Ledamot

Jag är socionom och familjebehandlare och jobbar i Stockholms stad. Jag har jobbat med ungdomar i flera år på många sätt och tycker om att få möta ungdomarna där de är och försöka hjälpa dem hitta verktyg för att ta kontroll över sin situation.

johannes@alltidsedd.se

Julia Aspnäs

Julia Aspnäs

Sekreterare

Presentation kommer inom kort! 

Gustav Persson

Ekonomiskt ansvarig

Presentation kommer inom kort!

Susanne Svensson

Ledamot

Presentation kommer inom kort!

Engagera dig, eller bara säg hej!

070-729 73 94

Ringvägen 100, 118 60 Stockholm

info@alltidsedd.se