Styrelse

Linda Bohlin, Ordförande

Linda Bohlin, Ordförande

linda@alltidsedd.se

Linda jobbar till vardags som advokat inriktad på barnrätt av olika former och möter dagligen brottsoffer med bakgrund av sexuell exploatering. Linda driver även podcasten Atlas Barnrättssnack sedan år 2021.

Linda var med och startade föreningen år 2019 och var vice ordförande mellan åren 2019-2023.

Pia Radda Hanning, Vice ordförande

Pia Radda Hanning, Vice ordförande

pia@alltidsedd.se

Pia jobbar till vardags som personalvetare och har många års erfarenhet inom HR. Hos Alltid Sedd bidrar hon i sin roll som vice ordförande med arbetsmiljöfrågor. 

Att få vara med och bidra till att se, uppmärksamma samt guida unga personer till något bättre än risken för utanförskap och exploatering, gjorde mitt val att vara ledamot i styrelsen för Alltid Sedd, till ett mycket enkelt val. Alltid Sedd är unik i sitt slag och jag vill tillsammans med övriga i organisationen bidra med min erfarenhet av arbete med människor till att verka för att utnyttjande och exploatering av unga upphör.”  skriver Pia.

  

Sophie Poppendicker, Kassör

Sophie Poppendicker, Kassör

sophie@alltidsedd.se

Sophie är konsult och arbetar inom lön, HR och ekonomi. Hos Alltid Sedd kommer hennes kunskap och erfarenhet väl till nytta.

”Mer ofta än sällan hamnar jag i hjälpande situationer i livet och har lärt mig genom egna erfarenheter och genom andra vad för personer som finns ute i världen.

För mig var det enkelt att tacka ja till detta uppdrag där jag med mina kunskaper kan stötta föreningen så alla dessa unga våra volontärer hittar där ute får rätt stöd och hjälp.” skriver Sophie

 

 

Amra Bajric, styrelseledamot

Amra Bajric, styrelseledamot

amra@alltidsedd.se

Amra arbetar som press och opinionsansvarig för en ideell organisation. Hennes expertis ligger i att driva opinion och lyfta fram viktiga frågor i samhället. Amra är även ordförande för föreningen Fatta! och har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete och ideellt engagemang. Tidigare har hon arbetat med skrivande, både som frilansande skribent och som pressekreterare.

”Det känns väldigt fint att få vara styrelseledamot i Alltid Sedd och jag ser verkligen fram emot att vara en del av det viktiga arbetet som görs!” skriver Amra.

Milla Bjerke, Styrelseledamot

Milla Bjerke, Styrelseledamot

Milla@alltidsedd.se

Milla är civilekonom och har erfarenhet från ledande roller i både privata och statliga företag (SAS, Securitas, Lernia, Samhall, Stockholms Stadsmission, Hermods). Milla verkar för ett socialt hållbart samhälle och ser Alltid Sedds verksamhet som en oerhört viktig del i detta.

 

 

Nina Ekman

Nina Ekman

nina@alltidsedd.se

Presentation kommer inom kort. 

Kontakt

Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm

072 888 03 58

info@alltidsedd.se