Stadgeändringar kan endast genomföras på ett ordinarie eller extrainsatt årsmöte. En ändring är möjlig enbart om en 2/3-delars majoritet röstar bifall till förslaget.