Alltid Sedd

Alla ungdomar förtjänar att bli sedda.
Vi arbetar uppsökande på nätet för att stötta unga till ett liv fritt från betalda övergrepp.

 

 

Har du erfarenhet av sexuella handlingar i utbyte mot ersättning?

Ersättningen kan exempelvis vara pengar, resor, kläder, alkohol eller droger. De sexuella handlingarna kan ha skett både över nätet och genom fysiska träffar.

Vi på Alltid Sedd finns här för dig. Vi lyssnar, tror på dig och dömer inte. Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt.

VÅR VERKSAMHET

Alltid Sedd är en ideell förening som arbetar uppsökande på nätet i syfte att erbjuda stöd till barn och unga 12 – 20 år som utsätts eller befinner sig i riskzonen för att hamna i kommersiell sexuell exploatering, eller annan sexuell exploatering.

UPPSÖKANDE ARBETE

Vi arbetar uppsökande på forum på nätet där sexualbrott begås och förmedlas. Vi arbetar också på vanliga sociala medier och sidor som är vanliga för att sälja exempelvis bilder och filmer av sexuell karaktär. Ute på plattformarna sträcker vi ut en hand och erbjuder stöd till de unga som befinner sig där. Steget till att söka stöd själv kan många gånger vara för stort att ta, särskilt om man mår dåligt över det som händer eller tidigare har hänt. 

FÖRENINGENS UPPKOMST

Alltid Sedd grundades år 2019 av socionomen Ulrika Persson som en reaktion på bristen av uppsökande verksamhet på nätet riktat till barn och unga utsatta för betalda övergrepp och sexuell exploatering. Med vår verksamhet avser vi att verka som ett komplement till offentligt stöd för att fånga upp och finnas där för utsatta på nätet.

STYRELSE, VOLONTÄRER OCH ANSTÄLLA

Föreningen bedrivs av styrelsen och två anställda. Det uppsökande och stödjande arbetet genomförs framförallt av våra volontärer. Presentationer av föreningens volontärer finns på hemsidan för att det lätt ska gå att se vem det är som kontaktar ute på de forum vi arbetar uppsökande på.

Stötta vårt arbete

Engagera dig, eller bara säg hej!

072 888 03 58

Olof Palmes gata 29, 111 22, Stockholm

info@alltidsedd.se

bg-konto 5347-8574

Swish 123 689 67 08