Grooming

Vad är grooming? 

Grooming är ett allvarligt brott som innebär att en vuxen tar kontakt med ett barn i ett sexuellt syfte. Många gånger sker grooming över internet genom sociala medier, spel eller andra sidor där barn befinner sig, men det kan också ske fysiskt genom exempelvis fritidsaktiviteter. Förövaren kan vara någon som barnet känner eller är bekant med sedan tidigare, men kan också vara helt okänd.

Hur går grooming till?

Förövare kan agera på olika sätt för att ta kontakt med barn på nätet.
I många fall bygger förövaren succesivt upp ett förtroende, där barnet luras in i att lita på den vuxna. Den vuxna kan utge sig för att vara någon annan i samma ålder eller skapa flera olika konton och skriva med samma barn, men kan också vara öppen med sin ålder och sitt namn,

För barnet som utsätts kan kontakten till en början kännas intressant och spännande. Ofta lägger förövaren tid på att bygga relation och samla information som sedan kan användas i utpressande syfte för att få barnet att göra saker, så som att skicka avklädda bilder på sig själv och sin kropp, spela in sexuella handlingar under tvång eller dylikt.  

Förövaren kan använda sig av smicker, tjat, ge instruktioner för var som ska hända och muta genom att exempelvis köpa något åt barnet. Parallellt med detta förekommer ofta hot som att skada någon familjemedlem, berätta för någon i närheten eller sprida bilderna eller filmerna till någon i närheten. Ibland används tidspress som metod för att få barnet att göra saker. Ofta används bilderna och filmerna till fortsatt utpressning.

Ibland går förtroendeuppbyggnadsfasen snabbt, och ibland pågår den under en längre tid. Ofta stannar kontakten i den digitala världen, men ibland går den över till att förövaren bestämmer att barnet ska komma till en fysisk plats för att begå sexuella övergrepp.

 

Vad ger grooming för konsekvenser?

Sexuella övergrepp som sker på nätet ger liknande konsekvenser som om de skulle ske fysiskt.

Depression, ångest, PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), stressrelaterade symptom och sömnstörningar är några av hälsokonsekvenserna. Övergreppsmaterial på internet försvinner sällan, vilket kan ge en upplevelse av att övergreppet fortgår lång tid efter att det skedde. Den som har blivit utsatt kan uppleva förlust av kontroll över sin integritet, och befinner sig många gånger utan vetskap om vem som har tillgång till materialet.

Ytterligare konsekvenser av grooming är social isolering och stigmatisering. Att inte veta vem som har till gång till eller har sätt övergreppsmaterialet kan skapa rädsla för att gå till skolan, utöva sina fritidsaktiviteter eller vistas bland andra människor. Även fysiska problem så som sömnlöshet, huvudvärk, magbesvär och andra fysiska stressrelaterade symptom kan uppstå till följd av utsattheten.

Skuld och skam

Många barn och unga som är utsatta eller har blivit utsatta känner starka känslor av skuld och skam. Skuldkänslor kan uppkomma till följd av övergreppen, och genom att man känner att man själv har varit aktiv i att skriva eller skicka det material som förövaren använder i sin utpressningsmetod. Skam är kopplat till att barnet många gånger känner sig lurade, och trott att kontakten från början varit en vän, eller kanske till och med en kärleksrelation. Många känner sig ledsna och lättlurade. Skam kan också vara kopplat till de handlingar som man har utsatts för eller förmåtts att göra.

Det är aldrig barnet som har gjort något fel!

Oavsett vad som har hänt så är det aldrig den som utsätts som har gjort något fel. Vilket barn som helst kan utsättas för grooming – och ansvaret ligger alltid hos den vuxne förövaren som begår övergrepp. I svensk rätt är Grooming ett samlingsbegrepp för internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn som omfattar:

  • Utnyttjande av barn för sexuell posering
  • Kontakt med barn i ett sexuellt syfte
  • Dokumenterade övergrepp mot barn (barnpornografibrott)
  • Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

Samtliga brott är allvarliga och kan leda till böter och/eller fängelse. Har du eller någon du känner blivit utsatt finns det stöd att få. Du är inte ensam.

 

Kontakt

Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm

072 888 03 58

info@alltidsedd.se