Om oss

Om oss

Alltid Sedd är en ideell förening som arbetar arbetar uppsökande på nätet för att identifiera, kontakta och erbjuda stöd till barn och ungdomar som har sex mot ersättning, utsätts för kommersiell sexuell exploatering eller annan sexuell exploatering.

Vi är lokaliserade i Stockholm, men jobbar digitalt vilket innebär att vi når ut till barn och unga över hela Sverige.  

Vårt uppdrag och vår vision

På Alltid Sedd är vår vision klar och vår målsättning stark. Vårt uppdrag är att skydda och stödja barn och unga till ett liv fritt från sexuell exploatering och betalda övergrepp. Vi tror på en värld där varje individ, oavsett ålder, bakgrund eller livssituation förtjänar att bli sedda, hörda och stärkta.

Alla förtjänar en trygg och fridfull uppväxt som är fri från sexuell exploatering, våld och hot. Vi strävar efter att vara ett hopp i ljuset som varje ung person behöver i kampen mot exploatering och övergrepp.

”Alla barn och ungdomar förtjänar att bli sedda”
är inte bara vår slogan, det är vårt löfte. Vi arbetar intensivt för att identifiera utsatta, ge stöd och förebygga sexuell exploatering. Vi erbjuder stöd när det behövs som mest, och kämpar för att ingen mer ska behöva utsättas för betalda övergrepp och sexuell exploatering. 

Vår historia
Alltid Sedd grundades år 2019 av socionomen Ulrika Persson som en reaktion på bristen av uppsökande arbete på nätet riktat mot barn och unga som utsätts för betalda övergrepp eller andra former av sexuell exploatering.

Idag har föreningen 2 anställda och 25 volontärer som aktivt bedriver vår uppsökande verksamhet och ger stöd till utsatta. 

Varför arbetar vi uppsökande?

Många uppsökande insatser i samhället äger rum i fysisk form, medan sexuell exploatering och sexualbrott sker och förmedlas i allt högre grad via digitala plattformar. Denna förskjutning medför en reell risk: barn och unga som utsätts riskerar att inte bli uppmärksammade i tid och därmed inte ges stöd förrän de blir äldre.

På digitala arenor där sexualbrott begås och förmedlas, är möjligheten att finna trygga vuxna i regel mycket begränsad. Att söka stöd eller dela med sig av utsattheten med någon framstår för många som en svår och överväldigande uppgift.

Vi strävar därför efter ett motsatt tillvägagångssätt genom att sträcka ut en hjälpande hand, erbjuda stöd och visa att det alltid finns någon som ser och bryr sig. Vi är här för att fånga upp utsatta och göra det lättare att ta emot stöd när det behövs. 

 

Kontakt

Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm

072 888 03 58

info@alltidsedd.se