Sex som självskadebeteende

Vi börjat med att prata om vad ett självskadebeteende är. Ett självskadebeteende räknas som något en person gör mot sig själv med avsikt att skada sig. Det kan handla om fysisk eller psykisk skada. När man pratar om självskadande tänker många på någon som skär sig, för det är den vanligaste formen av självskada det pratas om. Det finns dock mängder av olika självskadebeteenden, men vi kommer inte gå igenom fler just nu, förutom sex som självskadebeteende.

Först på senare år har sex som självskadebeteende börjat uppmärksammas, att det överhuvudtaget finns som begrepp. Sex som självskadebeteende innebär att ha sex/låta någon ha sex med en fast det inte känns bra. Det kan vara i form av prostitution med någon form av betalning, eller utan betalning. Det kan handla om att ha sex på sätt som man egentligen inte vill, eller låta den andra personen göra saker som man inte vill, till exempel bjuda in en tredje part. Det som kan vara missvisande med begreppet sex som självskadebeteende är dock att det inte är en själv som skadar en, utan någon annan.

Men, varför? undrar många. Ja, varför någon skadar sig själv med sex – eller på annat sätt – kan finnas många anledningar, men handlar oftast om sätt att hantera sin ångest. Det är inte ovanligt att våldtäkter eller andra sexuella övergrepp ligger i ryggsäcken för den som utvecklat ett sexuellt självskadebeteende. Våldtäkt och övergrepp sätter spår, spår som kan ställa till det långt framöver. Genom att utsättas om igen för övergrepp genom så kan det kännas som ångesten lättar för tillfället, även fast det i långa loppet skapar ännu sämre mående och fler övergrepp. Det är av väldigt stor vikt att den som blivit utsatt för ett övergrepp av någon form får möjlighet att prata om det som skett och hjälp att bearbeta.