Sugardejting

Vad är Sugardejting? 

Sugardejting brukar beskrivas som en relation där en yngre person, oftast kallad ”sugarbabe” eller ”toyboy” får ekonomiskt stöd eller gåvor från en så kallad ”sugardaddy” i utbyte mot sällskap och umgänge. Det kan innebära att gå på middagar, åka på semester, gå på shoppingrundor eller ta in på hotell.

I många fall utvecklas förväntningarna från den äldre parten till att träffarna även ska inkludera sexuell kontakt, och ibland är det överenskommet att det ska ske någon form av sexuell handling i utbyte mot ersättning. Många beskriver att de tänkt prova en gång, men sedan ”fastnar i sugardejting” och att det är svårt att sluta. Vi finns här om du behöver prata. 

Förtroendeuppbyggnadsfas
Många som befinner sig i sugardejting beskriver att det börjar med vad som kan kallas för en förtroendeuppbyggnadsfas. Denna fas går ut på att bygga förtroende, tillit och relation genom att exempelvis börja med ett telefonsamtal och sedan gå och fika eller äta en middag. Det skapas en känsla av trygghet och fungerar som många andra relationer, men kännetecknas ofta av att det redan i detta stadie ges någon form av ersättning i utbyte mot sällskapet. 

 

Gränsförskjutning
Den ersättning som ges i samband med de första träffarna kan ses som en slags muta som används i utpressande syfte för att det ska ske någon form av sexuell handling i utbyte. Efter gåvorna, pengarna eller middagen förväntas ofta i något skede någon form av sexuellt utbyte. Ibland förekommer det hot, tjat och utpressning som leder till att gränserna förskjuts och att man tillslut ändå har sexuell kontakt även om det inte känns bra.

Ibland är sker gränsförskjutningen ”latent”. Det innebär att det kanske inte uttrycks några förväntningar på sexuell kontakt verbalt, men sker underförstått genom exempelvis blickar, stämningen i rummet och kroppsspråk. Den yngre personen kan då uppleva att hen måste genomföra någon form av sexuell handling i gengäld, trots att det inte var överenskommet från första början. Detta är en form av sexuellt övergrepp. 

Många som befinner sig i sugardejting beskriver att de har haft tanken att de bara ska prova en gång, eller att testa för att det finns ett akut behov av pengar men har sedan svårt att sluta. Gränserna för det man först tänkt förflyttas på grund av förövarens beteende och handlingar. 

Är sugardejting ett annat ord för prostitution?

Det finns en pågående diskussion om sugardejting kan likställas med prostitution eller sex mot ersättning. Många gånger beskrivs det som en gråzon – men samtidigt hade en tredjedel av brotten för köp av sexuell handling av barn år 2021 en koppling till sugardejting. I Sverige är det ett brott att köpa sexuella handlingar. Om man är under 15 år och utsätts för sexuella handlingar mot ersättning faller det under brottsrubriceringen våldtäkt mot barn.   

Källa: Brottsförebyggande rådet 2022:14 

 

 

Kontakt

Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm

072 888 03 58

info@alltidsedd.se